Sunday, 04 December 2022
Central Europe Programme

Urban Water Footprint: a new approach for water management in urban areas

logo Municipal Water and Sewage Company S.A. in Wroclaw

Municipal Water and Sewage Company S.A. in Wroclaw (Dolnoslaskie, PL)

MPWiK S.A. is one of the biggest water and sewage treatment enterprises in Poland. Apart from that it is one of the oldest in Poland, it was established in 1871.
The Company serves ca. 670 thousand people. It treats water and supplies with water the area of Wrocław, and also neighbouring communities – Oława, St. Katarzyna and Długołęka.
MPWiK manages ca. 1900 km of water supply network and ca. 1200 km of sewer network. The water is purified in two water treatment plants – „Na Grobli” and „Mokry Dwór” – with total efficiency of 123 thousand m3/d. Wastewater is treated in modern wastewater treatment plant „Janówek” with capacity of 140 thousand m3/d.
The Company employs ca. 800 employees.

Polish version
MPWiK S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Obok tego jest jednym z najstarszych w Polsce, jego początki sięgają 1871 r.
Spółka obsługuje ok. 670 tys osób. Produkuje i dostarcza wodę na obszarze Wrocławia oraz do gmin przyległych Oława, Św. Katarzyna i Długołęka.
Spółka zarządza ok. 1900 km sieci wodociągowej ok. oraz 1200 km sieci kanalizacyjnej. Woda uzdatniana jest 2 zakładach uzdatniania wody „Na Grobli” oraz „Mokry Dwór” o wydajności 123 tys. m3/d. Ścieki oczyszczane są w nowoczesnej oczyszczalni ścieków „Janówek” o przepustowości 140 tys. m3/d
Spółka zatrudnia ok. 800 pracowników.

Contacts:
Municipal Water and Sewage Company S.A. in Wroclaw
Na Grobli 14/16
50-421 Wroclaw
Poland
Tel: +48 713409967
Website: www.mpwik.wroc.pl

Copyright © 2013 URBAN_WFTP | Introduction of water footprint (WTFP) approach In URBAN area to monitor, evaluate and Improve the water use (4CE439P3)


Mail to: info@urban-wftp.eu