Monday, 26 September 2022
Central Europe Programme

Urban Water Footprint: a new approach for water management in urban areas

logo WROCŁAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Dolnoslaskie, PL)

WROCŁAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES
 • 1600 employees, including 220 Professors
 • 10 200 students
 • 5 Faculties, 39 Departments and Institutes
 • 23 fields of study, 49 specialities, 23 post-graduate courses (areas important for the Polish and European economy)
 • over 750 publications annually
 • over 240 research projects annually
 • over 300 patents
 • over 212 000 volumes at the main library
The Wrocław University of Environmental and Life Sciences (WUELS) a well-recognised scientific and educational centre, is the only agricultural university in the south-west region of Poland.

International relations:
 • bilateral agreements with 63 universities in different parts of the world,
 • WUELS participates in the Socrates/Erasmus (about 100 students go to one of the UE countries and nearly 100 come from UE and Turkey ), CEEPUS, Leonardo da Vinci, COST and 6th and 7th EU Framework Programmes.
About 2500 students graduate from the university every year. They are specialists highly saught after by the employers, they hold high positions, they have career in the international science, business, finances and politics. They often become leaders in their local communities.

Polish version
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
 • 1600 pracowników, w tym 220 profesorów
 • 10 200 studentów
 • wydziałów, 39 katedr i instytutów
 • 25 kierunków studiów, 49 specjalności, 23 studia podyplomowe (w obszarach ważnych dla polskiej i europejskiej gospodarki)
 • ponad 750 publikacji rocznie
 • ponad 240 projektów badawczych rocznie
 • ponad 300 patentów
 • ponad 212 000 woluminów w Bibliotece Głównej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczelni specjalistycznych w kraju i jedyną uczelnią przyrodniczo-rolniczą w południowo-zachodniej Polsce.

Współpraca międzynarodowa:
 • umowy dwustronne z 63 uczelniami na całym świecie,
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczy w programie Socrates/Erasmus (około 100 studentów wyjeżdża do krajów UE i około 100 z krajów UE i Turcji przyjeżdża na studia), CEEPUS, Leonardo da Vinci, COST oraz 6. i 7. Programie Ramowym UE.
Co roku mury uczelni opuszcza około 2500 absolwentów. Są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy, obejmują eksponowane stanowiska, robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce. Często stają się liderami lokalnych środowisk.

Contacts:
WROCŁAW UNIVERSITY OF ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES
C.K. Norwida 25
50-375 Wroclaw
Poland
Tel: +48 71320 5513
Fax: +48 71320 5579
Website: www.up.wroc.pl

Copyright © 2013 URBAN_WFTP | Introduction of water footprint (WTFP) approach In URBAN area to monitor, evaluate and Improve the water use (4CE439P3)


Mail to: info@urban-wftp.eu